Rättsskydd i tvister

I de flesta villa och hemförsäkringar finns ett rättsskydd, det är i första hand den du ska använda om du hamnar i tvist med någon. Observera att rättsskyddet inte gäller vid ex skilsmässotvister dock. 

Rättsskydd ska hjälpa till att täcka dina kostnader för ombud i tvister som privatperson. Din kostnad blir förmodligen 20% av rättegångskostnaderna upp till 200.000 kr (i det flesta försäkringsbolag - kolla villkoren i din försäkring). 

Det är framförallt ombudskostnader ansökningsavgift till tingsrätt och liknande kostnader som du får betala 20% av i slutändan om ditt försäkringsbolag har godkänt rättsskydd. Tvister under ett halv prisbasbelopp får du förmodligen ingen rättsskydd för.

Är du istället företagare får du titta i dina försäkringsvillkor om vad som gäller för ansvarsförsäkringen i den vid tvister. Kontakta ditt försäkringsbolag eller titta i dina villkor!